facebook pixel

Chcesz zdobyć nowe fajne kontakty w branży ślubnej?
Zacząć wymiatać na Instagramie i Facebooku?
Ogarnąć temat przygotowania i pozycjonowania swojej strony www?


well, why the hell not?!

OFF Wedding Workshop

Druga edycja ślubnego spotkania branżowego połączonego z intensywnymi warsztatami marketingowymi oraz networkingiem. Zapraszamy wszystkie osoby działające w branży ślubnej, od fotografów i filmowców, przez wedding planerów, projektantów, dekoratorów, właścicieli fajnych lokali i jubilerów po muzyków i ciastkowników.
Dwa dni arcyciekawych wykładów to inwestycja w twoją firmę, inwestycja przede wszystkim w Ciebie i Twoje postrzeganie w sieci.
To cykl szkoleń poprawiających Twoje kompetencje.
Mnóstwo inspiracji, dobry vibe, świetni ludzie, jak to mówią #networking, no po prostu magiczna przygoda. To wszystko w industrialnym, ale modnym jak boho lokalu na krakowskim Kazimierzu, pyszne jedzenie zarówno dla mięso jak i trawo-żerców i przede wszystkim impreza. Przyznajmy, że impreza, drinki i palemki to ten moment, na który wszyscy czekają!!!

Miejsce: Kraków - Stara Zajezdnia
Prowadzenie i impreza: DJ Jegomość

program konferencji

showcaseshowcaseshowcaseshowcase

nasi prelegenci

Jeszcze się zastanawiasz?

No to przestań. Zapisz się na warsztaty i zdobądź wiedzę, która pomoże rozwinąć biznes, nawiązać kontakty i wykorzystać to wszystko przy następnej edycji naszych targów OFFwedding!
A targi już 20 stycznia 2019 w świetnym warszawskim miejscu zwanym szwedzka.com
Będzie z nami 50 wystawców i ponad 2000 odwiedzających. Stracisz to?

Pewnie myślisz kto za tym stoi?

marzena hans
Marzena Hans

Fotografuje śluby i życie. Współtworzy, wymyśla i organizuje marki ajem.stories oraz OFF Wedding. W wolnym czasie chodzi po mieście z aparatem i szuka kolorów, ale ubiera się tylko na czarno. Kocha tajskie jedzenie i sernik nowojorski.

adam jędrysik
Adam Jędrysik

Filmowiec i fotograf nieszablonowych realizacji w duecie ajem.stories. Wizjoner i pasjonat neologizmów kochający telefony Huawei. Nosi zegarki ironicznie. Współrealizator i współpomysłodawca targów i marki OFF Wedding. Fotografuje tylko w czerni i bieli, ale ubiera się kolorowo.

magda barska
Magdalena Barska

Agentka ślubowa i życiowa. Na co dzień zawiaduje serwisem ślubnym abcslubu.pl. Jest producentką sesji ślubnych oraz wydawcą. Organizuje wesela pod marką Ceremony Concept a także kursy dla początkujących wedding plannerów

masz do nas jakieś pytania?

Pisz maila na be@offwedding.pl lub dzwoń (ale jednak lepiej mailem) pod 507 572 820

partnerzy medialni wydarzenia

logo workshoplogo workshoplogo workshoplogo workshoplogo workshoplogo workshoplogo workshoplogo workshoplogo workshoplogo workshoplogo workshop

Ogólne warunki uczestnictwa w konferencji OFF Wedding

  1. §1 [Przedmiot]
  2. Niniejszy dokument precyzuje prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników konferencji OFF wedding organizowanej w dniach 18-19 listopada 2019 w Krakowie.
   §2 [Słowniczek] Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
  1. Usługodawca – Barsky Financial Group sp zoo z siedzibą w 32-085 Modlnica, przy ulicy Uroczej 1, Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 59/5 31-534 Kraków oraz Marzena Hans Fotografia z siedzibą w Pabianicach, przy ulicy Północnej 6/8.
  2. Konferencja – Konferencja OFF Wedding organizowana przez Usługodawcę wydarzenia.
  3. Off Wedding / formularz – stanowiący własność Usługodawcy serwis działający na dzień stworzenia Regulaminu w domenie https://offwedding.pl/workshop/, za pośrednictwem którego można rejestrować udział w Konferencji.
  4. Uczestnik – wskazana przez Usługodawcę osoba, faktycznie uczestnicząca w Konferencji.
   §3 [Zgłoszenie udziału w Konferencji]
  1. Aktualna oferta Konferencji prezentowana jest na stronie https://offwedding.pl/workshop/.
  2. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest dokonywane jest za pośrednictwem stosownego formularza zgłoszeniowego .
  3. Usługodawca potwierdza zawarcie Umowy poprzez przesłanie na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej stosownej wiadomości.
  4. Usługodawca wystawia fakturę VAT za udział w Konferencji, którą Zamawiający otrzyma na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu w formacie PDF.
   §4 [Rozwiązanie Umowy]
  1. Rozwiązanie umowy z winy Uczestnika, nie skutkuje zwrotem dokonanej opłaty za Konferencję.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub miejsca Konferencji w przypadku przyczyn losowych lub niezależnych od Usługodawcy. W przypadku kiedy nowy termin lub miejsce nie będzie odpowiadać uczestnikowi, może on rozwiązać Umowę i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku rozwiązania Umowy Usługodawca zwróci Zamawiającemu uiszczone wynagrodzenie z tytułu Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.
   §5 [Świadczenia Usługodawcy]
  1. Opłata za Konferencję obejmuje koszt udziału w Konferencji, komplet materiałów szkoleniowych, imienny certyfikat uczestnictwa w Konferencji dla każdego faktycznego Uczestnika, serwis kawowy oraz wyżywienie, a także udział w imprezie integracyjnej.
   1. §6 [Odpowiedzialność Usługodawcy]
   2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki tzw. siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i będących takimi, którym nie można zapobiec.
    §7 [Zasady udziału w Konferencjach]
   1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest uczestniczyć w Konferencji w sposób nie zakłócający udziału w Konferencji innych Uczestników. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Usługodawca może wyprosić takiego Uczestnika z Konferencji.
   2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone innym Uczestnikom, Usługodawcy, jak i podmiotom z Usługodawcą współpracującym przy organizacji Konferencji, w tym w szczególności właściciela obiektu, w którym odbywa się Konferencja czy właściciela hotelu wynajętego przez Uczestnika, chyba że coś innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.
    §8 [Prywatność i ochrona danych osobowych]
   1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm., dalej jako: RODO) informujemy, iż:
   2. Współadministratorami Twoich danych osobowych są Barsky Financial Group sp. z o.o., ul. Urocza 32-085 Modlnica, Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON, ul. Kujawska 3a/2, 32-040 Kraków oraz oraz Marzena Hans Fotografia z siedzibą w Pabianicach, przy ulicy Północnej 6/8..
   3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania materiałów i umów, komunikacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną oraz przeprowadzenia rekrutacji na wydarzenie Off Wedding.
   4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, przekazywane do państwa trzeciego ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Po zakończeniu Konferencji Administrator zaprzestanie przetwarzania w/w danych osobowych, chyba że uprawnienie do ich dalszego przetwarzania wynika z przepisów prawa.
   6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pisząc na be@offwedding.pl
   7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wydarzenie.
    §9 [Postanowienia końcowe]
   1. Treść OWU jest udostępniona pod adresem https://offwedding.pl/workshop/ w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu lub nośniku bądź wydrukowanie.
   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany OWU, przy czym tak wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Umów już zawartych.
   3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z zawarciem, realizacją i rozwiązaniem Umowy, w tym roszczenia związane z odstąpieniem od niej, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
offwedding targi

Kontakt z Off Wedding


facebookfacebook.com/offwedding
instagram@offwedding.targislubne
mailbe@offwedding.pl
phone+48 507 572 820