rejestracja na targi ślubne

Trochę nas nie było. Zatem pora ruszyć z zapisami na kolejną odsłonę OFFwedding:

Alternatywne targi ślubne to czas spędzony wśród najbardziej inspirujących ślubnych wystawców, w ciepłej, serdecznej atmosferze, czas miłych pogawędek, spotkań z cudownymi klientami przy dobrej kawie.
Łódź — 3 października 2021 — Ogrody Geyera
Warszawa — 10 października — Mysia 3
Dodatkowo, podobnie jak rok temu dajemy opcję podbicia rozpoznawalności Twojej marki przez działania SEO i w socialu. OFFwedding ONline — będziemy z Twoją marką na Instagramie i Facebooku.
Save the date!

Zobacz relację z poprzednich targów w Warszawie

Dane Kontaktowe:Stoisko

Pakiet promocyjny :

Artykuł na stronę offwedding.pl [150zł]
Pokaż swoją kreatywność i zwróć uwagę na ważne aspekty, o które dba Twoja marka. Im ciekawszy tekst tym częściej jest on udostępniany przez zainteresowanych. Do tego wspomagasz swoje SEO!
Umożliwiamy linkowanie do wskazanych części Twojej strony i link do głównej strony w podpisie - wyszukiwarki to lubią.
Zobacz jak to wygląda w dziale porady ślubne.
Promocja artykułu w social mediach [50zł]
Budżet przeznaczamy na promocję powyższego artykułu w social mediach. Krótko mówiąc - zasięg będzie nieporównywalnie tekstu będzie dużo większy, a przy tym i szansa na udostępnienia wyraźnie rośnie.
Posty na Facebooku, Instagramie, Stories (1 slajd) [50zł]
Post na Offweddingowym kanale na Facebooku oraz Instagramie. Oczywiście, że ze zdjęciem. A nawet koniecznie. Do tego Stories (Ig+Fb). Podstawowy zestaw przetrwania.
Sponsorowane posty na Facebooku, Instagramie, relacja na Instagramie (3 slajdy) [100zł]
Powyższa opcja na sterydach. Dorzucimy promowanie każdego działania, a w Stories polecą trzy slajdy zamiast jednego - niekoniecznie jednego dnia.
Rozmowa live na Instagram [150zł]
20 minut rozmowy live streamowanej na Instagram.
Zapiszemy ją również w IGTV żeby można było do niej wrócić w każdej chwili.
O czym będzie? O Tobie i Twojej marce oczywiście!
Warsztaty live na Instagram [200zł]
Udostępniamy Ci nasze kanały, a Ty możesz poprowadzić godzinny warsztat.
O czym? Tematyka zależy od Ciebie. Jeśli czujesz, że jest to coś dla Ciebie - do dzieła!
Możemy w tym celu udostępnić nasze studio pod Łodzią i zadbać o światło oraz monitorowanie interakcji. Publilkujemy maksymalnie jeden warsztat dziennie.
Zapowiedź promujemy w stories i feedzie.

Dane rozliczeniowe:


Akceptuję warunki zawarte w regulaminie

Wyślij formularz

...a jeśli chcesz się z nami skontaktować via e-mail
napisz po prostu na be@offwedding.pl
lub zadzwoń pod numer +48 507 572 820

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH ŚLUBNYCH OFF WEDDING

  1. §1 Postanowienia ogólne
  2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezie targowej o nazwie OFF Wedding.
  3. Organizatorem targów jest firma Off Wedding z siedzibą w Pabianicach, przy ulicy Północnej 6/8, NIP: 731 188 58 95. Dane kontaktowe: tel. 507 572 820, e-mail: be@offwedding.pl
  4. Wystawcą może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której przysługuje zdolność prawna prowadzenia działalności gospodarczej, lub konsument, prezentujący ofertę zgodnie z zakresem tematycznym imprezy targowej.
  5. Organizator zapewnia wystawcy powierzchnię wystawienniczą niezabudowaną, w miejscu zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości adekwatnej do rodzaju ekspozycji, jednak nie mniejszej niż 4m².
  6. Organizator zapewnia promocję wydarzenia na stronach wydarzenia (facebook / instagram).
  7. Organizator przygotuje mapkę stoisk, która zostanie przesłana do wszystkich wystawców najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem. Nie ma możliwości wyboru stoisk.
  8. Każdy wystawca przystępując do uczestnictwa w targach jest zobowiązany zapoznać się Regulaminem oraz przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.
  9. Każdy wystawca jest zobowiązany przestrzegać wymagów dot. Covid-19 - obowiązkowo używać maseczki ochronnej, rękawiczek oraz mieć na stoisku żel dezynfekujący. Prosimy zachowywać dystans 2m.
  1. §2 Warunki uczestnictwa
  2. Warunkiem przystąpienia Wystawcy do udziału w Targach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.offwedding.pl oraz opłacenie całości kwoty w terminie umieszczonym na wystawionej fakturze.
  3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w Targach Off Wedding.
  4. Uczestnictwo w Targach jest płatne. Opłata wynosi odpowiednio 400zł brutto za 2m2, 700zł brutto za stoisko 4m² 1500zł brutto za stoisko 8m², 3000zł brutto za stoisko 16m2.
  5. Nie ma możliwości wyboru konkretnego miejsca, Organizator odpowiada za rozmieszczenie stoisk.
  6. Brak wpłaty pełnej kwoty za stoisko uniemożliwia wzięcie udziału w Targach.
  7. Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż stoiska oraz wszystkie elementy ekspozycji niezbędne do prezentacji swojej oferty.
  8. Organizator nie zezwala na stosowanie rollupów na stoiskach Wystawców ze względu na wizerunek Targów.
  9. Organizator dopuszcza prezentację tylko jednego, właściwego dla stoiska Wystawcy.
  10. W przypadku promocji w obrębie stoiska lub udostępnianiu materiałów promocyjnych poza stoiskiem firm innych niż zakwalifikowana do udziału w Targach Organizator może żądać kary umownej w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Targach.
  11. Montaż elementów wyposażenia stoisk w strefie wystawienniczej będzie odbywał w dniu targów przed ich rozpoczęciem.
  12. Demontaż odbędzie się w dniu targów godzinach 20.00-22.00.
  13. Wszelka ingerencja w ściany budynku mająca na celu wyeksponowanie towaru / stoiska musi być uzgodniona z Organizatorem.
  14. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejszy demontaż stoiska, tj. przed zakończeniem trwania Targów, czyli przed godziną 19:00, pod groźbą obciążenia kosztami z tytułu utraty wizerunku Targów.
  15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
  16. Każdy Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność w sposób zapewniający zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody w miejscu ekspozycji/wystawy związanej z działalnością prowadzoną przez Wystawcę, w tym od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością Wystawcy.
  17. Wystawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności tak, aby nie naruszała obowiązujących przepisów prawa, nie była przyczyną i podstawą składania skargi przez kogokolwiek, a w szczególności przez innych Wystawców.
  18. Dostęp do prądu jest zapewniony, podłączenie we własnym zakresie (nalezy się zaopatrzyc w przedłużacze/rozgałęźniki).
  19. Ilość sprzętu należy zgłosić do 21 dni przed imprezą.
   §3 Przetwarzanie danych
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm., dalej jako: RODO) informujemy, iż:
  2. Administratorem Twoich danych jest Off Wedding, up.Północna 6/8, 95-200 Pabianice.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania informacji, komunikacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną oraz przeprowadzenia rekrutacji na wydarzenie Off Wedding.
  4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, przekazywane do państwa trzeciego ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pisząc na be@offwedding.pl
  7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wydarzenie.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH ŚLUBNYCH OFF WEDDING

  1. §1 Postanowienia ogólne
  2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezie targowej o nazwie OFF Wedding.
  3. Organizatorem targów jest firma Off Wedding z siedzibą w Pabianicach, przy ulicy Północnej 6/8, NIP: 731 188 58 95. Dane kontaktowe: tel. 507 572 820, e-mail: be@offwedding.pl
  4. Wystawcą może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której przysługuje zdolność prawna prowadzenia działalności gospodarczej, lub konsument, prezentujący ofertę zgodnie z zakresem tematycznym imprezy targowej.
  5. Organizator zapewnia wystawcy powierzchnię wystawienniczą niezabudowaną, w miejscu zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości adekwatnej do rodzaju ekspozycji, jednak nie mniejszej niż 4m².
  6. Organizator zapewnia promocję wydarzenia na stronach wydarzenia (facebook / instagram).
  7. Organizator przygotuje mapkę stoisk, która zostanie przesłana do wszystkich wystawców najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem. Nie ma możliwości wyboru stoisk.
  8. Każdy wystawca przystępując do uczestnictwa w targach jest zobowiązany zapoznać się Regulaminem oraz przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.
  9. Każdy wystawca jest zobowiązany przestrzegać wymagów dot. Covid-19 - obowiązkowo używać maseczki ochronnej, rękawiczek oraz mieć na stoisku żel dezynfekujący. Prosimy zachowywać dystans 2m.
  1. §2 Warunki uczestnictwa
  2. Warunkiem przystąpienia Wystawcy do udziału w Targach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.offwedding.pl oraz opłacenie całości kwoty w terminie umieszczonym na wystawionej fakturze.
  3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w Targach Off Wedding.
  4. Uczestnictwo w Targach jest płatne. Opłata wynosi odpowiednio 400zł brutto za 2m2, 700zł brutto za stoisko 4m² 1500zł brutto za stoisko 8m², 3000zł brutto za stoisko 16m2.
  5. Nie ma możliwości wyboru konkretnego miejsca, Organizator odpowiada za rozmieszczenie stoisk.
  6. Brak wpłaty pełnej kwoty za stoisko uniemożliwia wzięcie udziału w Targach.
  7. Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż stoiska oraz wszystkie elementy ekspozycji niezbędne do prezentacji swojej oferty.
  8. Organizator nie zezwala na stosowanie rollupów na stoiskach Wystawców ze względu na wizerunek Targów.
  9. Organizator dopuszcza prezentację tylko jednego, właściwego dla stoiska Wystawcy.
  10. W przypadku promocji w obrębie stoiska lub udostępnianiu materiałów promocyjnych poza stoiskiem firm innych niż zakwalifikowana do udziału w Targach Organizator może żądać kary umownej w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Targach.
  11. Montaż elementów wyposażenia stoisk w strefie wystawienniczej będzie odbywał w dniu targów przed ich rozpoczęciem.
  12. Demontaż odbędzie się w dniu targów godzinach 20.00-22.00.
  13. Wszelka ingerencja w ściany budynku mająca na celu wyeksponowanie towaru / stoiska musi być uzgodniona z Organizatorem.
  14. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejszy demontaż stoiska, tj. przed zakończeniem trwania Targów, czyli przed godziną 19:00, pod groźbą obciążenia kosztami z tytułu utraty wizerunku Targów.
  15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
  16. Każdy Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność w sposób zapewniający zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody w miejscu ekspozycji/wystawy związanej z działalnością prowadzoną przez Wystawcę, w tym od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością Wystawcy.
  17. Wystawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności tak, aby nie naruszała obowiązujących przepisów prawa, nie była przyczyną i podstawą składania skargi przez kogokolwiek, a w szczególności przez innych Wystawców.
  18. Dostęp do prądu jest zapewniony, podłączenie we własnym zakresie (nalezy się zaopatrzyc w przedłużacze/rozgałęźniki).
  19. Ilość sprzętu należy zgłosić do 21 dni przed imprezą.
   §3 Przetwarzanie danych
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm., dalej jako: RODO) informujemy, iż:
  2. Administratorem Twoich danych jest Off Wedding, up.Północna 6/8, 95-200 Pabianice.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania informacji, komunikacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną oraz przeprowadzenia rekrutacji na wydarzenie Off Wedding.
  4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, przekazywane do państwa trzeciego ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pisząc na be@offwedding.pl
  7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wydarzenie.